Pakkeliste til lang sykkeltur – Hva bør jeg ha med?
12. June 2017
Axtri Triatlon – Veien til seier – Slik vinner du triatlon
15. June 2017

Vedlikehold av sykkel – Tips til vedlikehold av sykkelhjul

Ettersyn og vedlikehold av sykkel

Vedlikehold av sykkel er ikke noe mange bruker mye tid og penger på før skaden har skjedd. Med noen enkle grep kan uhell og stopp unngås når det aller minst ønskes eller forventes.

Slurv med ettersyn og vedlikehold av sykkel og sykkelhjul kan i verste fall få uante konsekvenser for lommeboka. Hjulene er en viktig del av sykkelen og en forutsetning for at du effektivt skal komme som forventet fram til målet. Et godt vedlikeholdt hjul utgjør en stor del av opplevelsen med å sykle, og fortjener langt mer oppmerksomhet enn de fleste prioriterer.

Hjulet består av 3 hovedkomponenter, som hver for seg krever forskjellig ettersyn og vedlikehold.

  • Felg
  • Nav
  • Eiker og nipler

Av nevnte deler er felgen den mest skadeutsatte og svakeste komponenten.

Det viktigste alle syklister bør gjøre etter trening eller ritt for vedlikeholde av sykkel, er å foreta en visuell sjekk av hjulene. Dette bør også gjøres med jevne mellomrom dersom sykkelen brukes regelmessig gjennom uka som f.eks ved sykling til jobb. Er du terrengsyklist og bruker sykkelen din ofte til trening og ritt, er det spesielt viktig at hjulene blir hyppig sjekket og vedlikeholdt.

Den enkleste måte å sjekke hjulene på, er å løfte opp sykkelen og dreie hjulet rundt for å se etter sidekast og skader på felger og eiker, samt om det kommer ulyder fra navene.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjulHer kan det lønne seg å bruke tommelen som referanse.

Dersom det er sidekast på felgen, kommer dette mest sannsynlig av eiker som er løse, eller av slag mot felgen som også ofte fører til skade. For å kontrollere strammingen kan man bruke neglen for å lage en tone for å deretter høre om det er eiker som skiller seg spesielt ut i forhold til de andre eikene på samme side. Det er nesten alltid ulik tone innbyrdes på samme side. Dette betyr nødvendigvis ikke at det er noe åpenbart feil med strammingen, så lenge det ikke er sidekast. Er hjulet bygget optimalt med alle eikene i balanse vil det være tilnærmet lik innbyrdes stramming på samme side som gir tilsvarende lik tone. Et godt bygget hjul kjennetegnes ved høy stramming av eiker med lik eller tilnærmet lik innbyrdes stramming på hver sin, selvfølgelig uten sidekast.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul«Spill» på eikene med neglen for å høre tonen og forskjell på strammingen.

Navene krever i tillegg til å høre etter ulyder, kontroll av lager og slark eller spill for å ha oversikt på tilstanden.

Skader på felg

De vanligste skadene oppstår når felgen treffer en stor stein, hull i veien eller annen hindring med stor kraft. Da kan felgkanten få stygge hakk eller i verste fall deformeres. Denne type sammenstøt medfører nesten alltid sidekast. Vedlikeholde av sykkel er derfor svært viktig.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjulFelgkant som har fått en smell etter sammenstøt med en stein i stor fart.

Dette er skader som må rettes opp for at hjulet skal fungere optimalt. Dersom skadene er så store at felgen ikke lar seg reparere må felgen i verste fall byttes ut. Har felgen fått omfattende skader kan det være tidkrevende å reparere og derfor ikke alltid lønnsomt sammenlignet med kostnaden for å bytte til ny felg. Det tar normalt kortere tid å montere ny felg enn å rette opp en felg med store skader. Har felgen store skader blir den sjelden tilsvarende som før skaden, hvilket hjulet blir om det monteres ny felg. Det er derfor viktig å drøfte hva som vil være mest formålstjenlig.

Skader og brudd på eiker

Brudd på eiker forekommer fra tid til annen, men er sjelden på hjul som er bygget med ståleiker av god kvalitet, samt kontrollert og etterjustert manuelt. Den vanligste årsaken til brudd er utmatting, eller brudd som først er forårsaket av skade fra kjedet eller en stein. Brudd ved utmatting kommer nesten alltid i innfestingen på navet eller ved eikenippelen.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul   Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul

Brudd på eike ved innfesting i navet.                                                                                          Brudd på eike ved innfesting i felgen.

De aller fleste hjulsett produseres av maskiner med ganske høy toleranse på eikestrammingen. Dette medfører at eikene som er hardest strammet får størst påkjenning og derfor mest utsatt for tidlig utmatting og brudd. Den andre årsaken til skader og brudd er forårsaket av kjedet eller uhell der eikene er i kontakt med hindringer som har ført til deformering. Dersom eiken er bøyd eller har fått en bue, må eiken strammes slik at felgen rettes for kast, samt at eiken forhindres fra å miste ytterligere stramming og løsne.

Skader forårsaket av kjedet oppstår når kjedet kiler seg fast mellom kassetten og eikene. Da kan kjedet kile seg ganske godt fast og være vanskelig å få løs. Det blir alltid skader på eikene når dette skjer. Er skadene store kan eikene ryke relativt fort dersom de ikke blir skiftet ut med nye eiker. For å unngå dette er vedlikehold av sykkel derfor viktig.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjulDisse eikene har fått skader etter kontakt med kjedet og bør byttes for å unngå brudd som kommer uten varsel.

Eikene er festet til felgen med eikenipler som strammer opp eiken. Innfestingen i felgen er et annet svakt punkt sammen med eikenippelen. En sprekk i felgen ut fra hullet til nippelen kan også skje  etter hyppig bruk over lang tid. Det er dessverre ikke mulig å se om eikenippelen er nær et brudd som følge av utmatting. De fleste hjulsett produseres med aluminiums nipler, som har blitt pålitelige med fortsatt et svakt punkt på hjulet. Derimot er messing nipler sterkere, mer holdbare og tåler høyere stramming. Likevel blir de i mindre grad benyttet da de veier 3,5 x mer enn alu nipler.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjulHer har felgen sprukket der nippelen er festet.

Skader på nav og lager

Det er sjelden skader på navhuset. Derimot kan det forekomme brudd i navflensen der eikene er festet.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjulFlensen har sprukket i eikefestet.

Noen nav er selvjusterende mens andre må justeres manuelt. For å bedømme om lageret er slitt eller om det er for mye spill i navet, kan dette enkelt undersøkes ved å bevege hjulet sideveis (lateralt) når det står på sykkelen. Da vil du lett kjenne om det er slark som må strammes inn. Er det mye slark kan dette også bety at lagrene er defekt og må byttes ut.

For å vurdere nærmere lagerets tilstand kan man dreie hjulet eller akseltappen rundt med fingrene for å kjenne etter om lagrene løper lett rundt eller lugger. Kan akselen dreies silkemykt rundt er alt bra, men dersom du kjenner at det lugger, er motstand eller kjennes tørt, må lagrene smøres eller byttes. Frinavet som kassetten er festet til på bakhjulet har også lager som må kontrolleres på samme måte. I tillegg har frinavet låseklakker som med tiden også kan bli slitt. Bosset på frinavet må demonteres, renses og smøres jevnlig hvis det skal fungere tilfredsstillende over tid.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul   Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul

Drei akselen rundt med fingerene for å vurdere tilstanden til lagerene.

Hvordan begrense skader på felgen?

Felgen er den svakeste delen på hjulet og er derfor mest utsatt for skader og slitasje. Tilsvarende som dekk har felgen begrenset levetid og er forbruksvare. Når dette er sagt kan man alltid reflektere over hvorvidt det er verdt å investere i dyre karbonfelger som dessuten fort kan føre til at man automatisk trekker seg for den minste steinrøys i terrengløya, ser etter rene linjer for å spare felgene eller slakker ned farten.

Skader på felgen kan forhåndsvis enkelt unngås eller reduseres dersom det benyttes dekk med tilstrekkelig stort volum, riktig lufttrykk tilpasset formål og terreng. Da reduseres mulighet for felgkjøring fordi økt diameter og stort volum beskytter felgen bedre. Dette er en svært viktig del av det å vedlikeholde en sykkel.

Forbyggende vedlikehold av sykkel

Hjulet trenger vanligvis ikke mye oppmerksomhet utover ettersyn og enkelt forebyggende vedlikehold. Dette gir god funksjon, forlenger levetiden og forhindre skader på hjulsettet. Som beskrevet kan noen enkle grep avdekke potensielle problemer og skader som må utbedres før det utvikler seg til å bli et mer omfattende problem.

Hovedreglen er først og fremst å kontrollere hjulsettet regelmessig. For å juster eiker må det brukes en eikenøkkel eller universalnøkkel.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul   Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul

Universalnøkkel kan være lurt å ha med på tur dersom man skal sykle mange dager i strekk. 

Trinn for trinn – Vedlikehold av sykkel

1. Vask og renhold er første bud for å vedlikeholde en sykkel. Her er det viktig at både sykkelen og hjulene vaskes når det er behov. Bruk svamp og lunkent såpevann fra bøtte. Unngå spyling med høyt vanntrykk direkte mot nav og kranklager. Dette kan presse vann inn i lagrene som gir et kortvarig liv før de må byttes.

2. Mindre kast i felgen kan rettes opp når hjulet står på sykkelen. Stram de løse eikene eller eiken på motsatt side av felgen der kastet er. Bruk fest samtiding en tape for å se om eiken twister. Eikene må ikke stå med twist, da de kan skru seg tilbake når hjulet er i bruk. Dette fører til at eiken på nytt mister sin stramming og løsner.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjulEikenøkkel i bruk for å stramme eiken. 

Er det mye kast må hjulet rettes i en «truing stand». For å få felgen tilbake i riktig stilling, må eikene strammes og slakkes på begge sider. Dette gjøres enklest i en «truing stand». Det er også viktig at man samtidig sjekker felgen for «dish», slik at den følger senterlinjen i rammen når hjulet monteres tilbake på sykkelen.

3. Kontroller at alle eiker er stramme med tone, samt press eikene parvis sammen.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjulSe etter kast når du sjekker eiker og foretar vedlikehold av sykkel.

4. Påfør eikenipplene en liten dråpe olje ved jevne mellomrom. Dette forebygger korrosjon av alu nippler, smører gjengene så nipplen enklere kan skrus om eikenestrammingen må justeres.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul

5. Rett opp mindre skader på felgkanten. Dette kan gjøres med egnet verktøy eller spesialnøkkel. Brukes tubeless felg og dekk er det viktig at felgkanten er rett, ellers kan det lekke luft.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul  Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul

6. Rens navene, smør lager og låseklakker i frinavet når det er tørt.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul   Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul   Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjul

De fleste nav har maskinlager og disse kan smøres ved å fjerne dekkringen.

7. Juster lagerspill i navene hvis det må gjøres manuelt.

Vedlikehold av sykkel - Gode råd til vedlikehold av sykkelhjulStram inn lagerspill så navet ikke slarker når hjulet beveges sideveis.

8. Tøm og tørk nav og felger for vann om syklen har blitt kjørt i bekker og vanndammer. Dette forebygger korrosjon av lager og eikenippler.

Dersom dere har noen spørsmål andre spørsmål rundt vedlikehold av sykkel legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet.

Kommentarer

kommentarer