Banesykling – Hvordan komme i gang?
5. July 2019
Anita Y. Stenberg sin ønskeliste for sesongen
31. July 2019

Innstilling av styre og hendler på sykkelstyre (MTB)

Styre er en av de viktigste komponentene på sykkelen. Det er ett av tre kontaktpunkter mellom sykkel og rytter (pedaler, sete, styre). Til å være en av disse kontaktpunktene, og en av to som er justerbare blir justering av styre ofte ikke nevnt. De fleste justerer setet til rett høyde, men ikke så mange justerer sykkelstyre. Ved å bytte stem kan lengen fra setet til styre endres, samt høyden på styre. Valg av stem er likevel ikke tema nå. Denne artikkelen skal i stedet handle om rotasjon av sykkelstyre, og plassering av hendler på styre.

Styre

Ingen styrer er helt rette, de fleste har både backsweep, upsweep og noen har til om med raise. Så hva betyr egentlig disse begrepene? Raise er kanskje det som er minst vanlig, og hører som oftest til sykler for grov stikjøring eller hybridsykler med en oppreist stilling. Raise er hvor mye ytterkanten på sykkelstyre, der man holder, er hevet over innfestingen i midten. Så jo høyere raise, desto mer oppreist stilling. Raise måles i mm/cm. Så kommer backsweep og upsweep. Alle styrer har begge deler i større eller minde grad. Backsweep er hvor mye sykkelstyre svinger tilbake mot deg, og upsweep er hvor mye styre svinger opp. Begge deler er vinkelmål i grader. Dette betyr at styre er bøyd i to retninger. Noe som gjør at vinkelen mot hendene endres ved å rotere styre. Hvis du føler at det er vanskelig å ha tomlene på undersiden av styre, eller at hendene glir av kan dette være et tegn på at styre ikke er riktig justert. En rask huskeregel er at hvis du ser sykkelen forfra skal styre alltid ha glad-smil, ikke surmunn. Forsøk deg fram med ulike rotasjoner, for å finne slik du liker det best. Justering gjøres ved å løsne stemboltene og vri styre. Erfaringsmessig bør de fleste rotere sykkelstyre framover.

Innstilling av styre og hendler på sykkelstyre (MTB)

Bilde: Hentet fra https://www.outsidepursuits.com/best-mtb-handlebars/

Hendler

På styre er det også festet en del hendler, og det blir stadig flere dingser som skal justeres. Alle har 2 bremser, så du har ganske sikkert, i alle fall, 1 girhendel, kanskje 2. Hva med en lockout til demperen, og kanskje også en hev/senk pinne. Her blir det så mange hendler, og ulike ergonomiske løsninger at jeg ikke kan gå inn på alle, men bremser og gir blir håndtert. Etter min mening har de aller fleste både gir og bremsehendler for langt ut på styre. Bremser nå til dags er så kraftige at det holder å bruke en finger på bremsen. Da skal de være justert slik at pekefingeren treffer omtrent helt ytterst på hendelen. Slik får man utnyttet lengden på bremsehendelen maks, slik at bremsekraften blir sterkest mulig, og man kan ha 3 fingre pluss tommel rundt styret for et sikkert grep. Vinkelen på hendelen bør være slik at du har en strak linje gjennom underarmen, håndleddet og ut i fingeren på bremsen. Så kommer girhendelen. Ofte er denne festet til bremsen, eller designet for å passe sammen med bremsen. Dette kan skape litt problemer med å få begge perfekt innstilt samtidig. Ofte er det likevel slik at mange har girhendelen for langt ut på styret den også. Man skal kunne holde et godt grep rundt styre med alle fingre uten at hendene kommer i kontakt med girhendelen, slik at det kan oppstå gnissing. Likevel skal den ikke være lengre unna enn at man enkelt rekker bort for å gire.

Innstilling av styre og hendler på sykkelstyre (MTB)   Innstilling av styre og hendler på sykkelstyre (MTB)

Bilde: Innstilling av bremsehendler slik at hånden, håndleddet og underarmen skaper en rett linje, og pekefingeren treffer ytterst på hendelen.

Andre hendler som lockout og hev/senkepinne må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er mange ulike løsninger for de ulike produsentene, men et generelt råd er at alle hendler skal være tilgjengelige uten å skifte grep på styret.

Kommentarer

kommentarer