Stisykling i Trysil – Innlandets stieldorado
12. June 2019
Banesykling – Hvordan komme i gang?
5. July 2019

Ovale Drev – Derfor bruker proffene ovale drev

Ovale drev er ikke noe nytt. Det har vært ulike patenter og løsninger, med ulik grad av ovalitet og timing i forhold til tråkket. Hensikten med ovale ringer er å utnytte muskulaturen mer effektivt, og det finnes mange såkalte tester og forsøk som viser prestasjonsøkninger på høyde med bruk av EPO. Kan dette stemme? I så fall hvorfor bruker ikke alle det? Eller hvorfor er det ikke forbudt? Produsenter har lett for å diske opp testresultater for egne produkter som er helt fantastiske, ja rett og slett utrolige. Som oftest er det også det, men i dette innlegget skal vi ta en titt på hva som er hensikten med ovale drev og hvordan det fungerer.

Hva er ovale drev og hvordan fungerer det?

Ovale drev sier du? Hvilket drev? Her er det krankdrevet eller drevene som er i fokus. Du har kanskje sett at kjedet til Chris Froome går opp og ned mens han sykler. Han og Bradly Wiggens er kanskje de mest kjente brukerne av ovale drev. Motstanderne har vært mange, men de som har brukt ovale ringer har ofte vært overbevist fra første tråkk. Hva er så hensikten med de ovale drevene? Hvis størrelsen på drevet endres kan utvekslingen endres. Hva så med å endre utvekslingen underveis i tråkket. Det er det som er ovale drev. Med ovale drev er det forskjellige radier på drevet, altså utveksling på ulike steder i tråkket. Dermed kan vi bruke tyngre gir i nedtråkket der vi bruker de store musklene og lettere gir i dødpunktene der vi bruker små muskler.

Anatomi

Sykling er en idrett som stiller store krav til både muskulær styrke og god utholdenhet. Muskulært er det beina som produserer kraften, og det er også her de største musklene i kroppen ligger. De fleste har vel kjent at det svir i låra etter en lang og hard sykkeltur. Det er likevel langt flere muskler som brukes til sykling. Ulike muskler er aktive i ulike deler av tråkket, slik figur 2 nedenfor beskriver.

Ovale Drev - Derfor bruker proffene ovale drev   Ovale Drev - Derfor bruker proffene ovale drev

                                                                                                                                                                                         Figur 2: hvilke muskler som er aktive i ulike deler av tråket.

Som vi ser er det flest muskler som er aktive i nedtråkket, mellom kl. 2 og kl. 5. Her er det også de store musklene, som rompe, lår og legger, som er aktive. I opptrekket, og dødpunktene (kl. 12 og kl.6) er det få og små muskler som bidrar til tråkket, som hofteleddsbøyer og hamstring. Tidligere var uttrykket rundtråkk en av hovedtankene innen sykling, og det ble sagt at de beste tråkket rundere og jevnere enn de dårligste, og at dette var nøkkelen. Nå som stadig flere ulike målere blir tilgjengelige har denne myten blitt motbevist. Det viser seg at de beste kanskje til og med har dårligere rundtråkk enn de nest beste. Dette handler om å utnytte de store musklene best mulig, og ikke ha så mye fokus på opptrekket, og de små musklene, da disse aldri vil kunne gi det samme bidraget som rompe, framside lår og legger.

Hva skjer mekanisk med ovale drev?

Ettersom massen til sykkel og syklist er såpass stor kan vi regne med at rotasjonshastigheten til bakhjulet, og dermed kassett er konstant. Dette vil også si at kjedet har en konstant hastighet. Med en rund ring gir dette også en konstant rotasjonshastighet på kranken. Slik blir det ikke med ovale ringer. Hvis vi tar utgangspunkt i en 34t krank og 90 i tråkkfrekvens gir det 51 kjedelenker pr. sekund. Med ovale drev varierer radiusen, slik at en oval ring med 34 tenner har tilsvarende 32 tenner på det minste og 36 på det største. Det gir ulik vinkelhastighet rundt i tråkket. Hvis vi tar utgangspunkt i samme kjedehastighet som tidligere gir det en tråkkfrekvens på 85 tråkk pr. minutt i nedtråkket og 96 i dødpunktene. Sagt på en annen måte gjør dette slik at du bruker lengre tid på nedtråkket enn i dødpunktene.

En av de store svakhetene med ovale drev er giring. Tidligere hadde terrengsykler flere drev foran, og på landevei er det slik fortsatt. Med ovale drev er det vanskeligere å få til gode girskift framme. Det at drevet er ovalt gjør at giret ikke kan stilles i en optimal posisjon for hele tråkket. På terreng var dette et stort problem, da det humper, rister og ofte krever mer kraft i giringen enn det gjør på landevei. Etter at 1-delt inntok terrengverden har ovale drev fått et nytt oppsving, da problemet med framgiring ikke lengre eksisterer.

Oppsummert

Ovale drev er laget for at du skal få utnyttet de store musklene i rompe og lår bedre ved å gire litt tyngre i nedtråkket. Motstanden reduseres og vinkelfarten økes også i dødpunktene, slik at perioden med lite kraft blir kortere. Min opplevelse med å teste ovale drev for første gang var at jeg ble lurt til å legge ned mer kraft, ettersom de ovale ringene ga mer motstand midt i tråkket. Ved å bruke mer krefter går det helt enkelt fortere, men ettersom man ikke har ubegrenset med krefter går det jo fortere tomt jo mer man bruker. Man må derfor regne noen måneder med innkjøring før ovale ringer føles naturlig.

Kommentarer

kommentarer