Spurttrening – Slik trener du for å bli en bedre sprinter
21. June 2018
Næring – Hva bør du spise før og under et triatlon?
1. July 2018

Mekaniske gir – Hvordan justere fram-og bakgir?

Forutsetninger for justering av mekaniske gir

Her kommer en beskrivelse av hvordan du justerer mekaniske gir med wire. I utgangspunktet er dette en veldig enkel og grei prosedyre, gitt at ting er riktig satt opp. Det viktigste for et godt girskift er at wiren går lett. Dette kan du kjenne i hendelen når du skifter til et lettere gir. Det skal ikke være mye motstand i hendelen. Hvis dette går tungt er det som oftest gamle og møkkete wire som er årsaken.

Andre faktorer som påvirker girskift er kjede, trinsehjul og girøre. Et slitt kjede vil være mer slarkete sideveis, og kan føre til at kjedet bøyes av girskifteren, i stedet for å hoppe opp på et nytt gir. Lengden på kjedet er også avgjørende. Når kjedet står på det minste tannhjulet både foran og bak skal kjedet være i spenn, men det skal heller ikke være kortere enn at det går på største og største. Dette er likevel ikke gir det er anbefalt å bruke, grunnet ugunstig kjedelinje.

Trinsehjul er neste punkt. Disse styrer og spenner opp kjedet, og er en av de viktigste delene i girsystemet. Trinsehjul blir ofte oversett, siden de er så små og sitter litt gjemt inne i girskifteren. Likevel inneholder de blant annet de lagrene som roterer raskest på hele sykkelen, holder kjedet i spenn, og styrer kjedet i giringen. Når trinsehjulene blir slitte blir tennene spissere og det kan oppstå slark i lageret.

Girøre eller dropout er delen som fester bakgiret til ramma. Dette er lager i et mykt metall slik at den skal bøyes i stedet for at ramma eller bakgiret ryker i en krasj. Hvis denne er bøyd vil ikke girene fungere godt, uansett hvor mye man justerer. For å se om girøret er bøyd finnes det egne verktøy. Likevel kan man oppnå nesten samme resultat ved ved å sette sykkelen i et gir omtrent midt i og se om giret henger rett ned. Bøyde girører kan rettes, men ved flere bøye/rette sykler blir materialet sprøtt, og kan plutselig ryke.

 

Mekaniske gir - Hvordan justere fram-og bakgir?

Når alt som er nevnt overfor er i orden kan man begynne med justeringen av mekaniske gir. For sykler med kun bakgir er det bare bakgiret som skal justeres. Dersom sykkelen derimot har både foran og bak, er det viktig å foreta en justering av begge to. Videre er det viktig å bevisst på at justeringen av bakgiret er den samme uavhengig av om du har framgir eller ikke.

Justering av bakgir

Stoppeskruer

Det første steget er å justere stoppeskruene på giret. Stoppeskruer trenger kun å justeres hvis du ikke har gjort det tidligere, har byttet gir, eller bøyd/rettet/byttet girøre. Disse hindrer giret i å sende kjedet for langt opp over kassetten og inn i hjulet, eller for langt ned og inn i ramma. Disse er merket med H og L, og er enten en stjerneskrue eller en liten unbrako. Den beste måten å justere disse på er å løsne wiren fra giret. Da vil kjedet og giret gå ned på tyngste giret. Når dette er gjort skal trinsehjulet stå på linje med minste trinse. Hvis ikke dette er tilfelle må skruen merket H justeres slik at det stemmer. Videre tar man forsiktig i giret, og skyver det opp på letteste gir mens man roterer pedalene. Her kan det skje at kjedet går over kassetten og inn i hjulet, da må L skruen strammes. Her er også regelen at trinsehjulet skal ligge i linje med største drev når giret stopper mot stoppeskruen. Når begge skruene er justert monteres wiren igjen. Slipp giret og kjedet ned på tyngste gir, husk også å sette hendelen i samme gir. Så er det bare å stramme wiren med håndkraft, slik at det ikke er noe slakk og skru den fast.

Mekaniske gir - Hvordan justere fram-og bakgir?   Mekaniske gir - Hvordan justere fram-og bakgir?

B-Skrue

B-skruen justerer strammingen av kjedet og avstanden fra trinsehjulet til kassetten. Skruen er plassert bak og oppe på giret, mot girøret. Ved å skru denne inn økes avstanden mellom giret og kassetten. Når giret er i letteste gir skal det være 5-10mm mellom trinsehjulet og kassetten.

Stramming av wire

Dette er den enkleste og mest vanlige justeringen, og er det de fleste forbinder med å justere gir. Her strammes eller slakkes wiren, slik at trinsehjulet skal stå rett under hvert enkelt gir. Det er justeringsskruer enten på bakgiret, eller på hendelen på styret (eller begge). Her er det ofte små justeringer som skal til, så ikke skru mer enn ½ runde av gangen.

  1. Sett sykkelen i det tyngste giret bak. Hvis ikke dette går, og du har justert stoppeskruer som beskrevet over må du slake wiren. Det gjør du ved å skru justeringsskruene innover. Skru helt til den går ned på det minste drevet.
  2. Klikk ett gir lettere på hendelen på styret. Hvis dette ikke går, skru justeringsskruen ut til den hopper opp nå neste gir.
  3. I utgangspunktet skal giret nå vær grovjustert. Fortsett å klikke deg oppover på kassetten. Hvis den ikke hopper fint oppover videre, skru enda litt til på justeringsskruen.
  4. Når du kommer til det letteste giret, klikk deg nedover mot det tyngste igjen. Hvis den ikke hopper fint ned, skru skruen litt inn igjen.

Hvis kjedet ikke hopper fint fra gir til gir er det mest sannsynlig noe i forutsetningene som ikke er rett.

Justering av framgir

Innen terrengsykkel er framgiret i ferd med å dø ut, men det er fortsatt i bruk på landeveien og en del terrengsykler. Her er det også litt justeringer som må til. Forutsetningene er de samme her som for bakgiret, med rene glatte wire.

Justering av giret

Det finnes noen ulike metoder for å feste framgiret til ramma. Den vanligste metoden er en klemme rundt seterøret. Likevel er det stadig flere tilfeller der giret monteres direkte i ramma. Det siste er noe enklere, der det ikke er behov for rotasjonsjustering, kun høyde. Framgiret skal sitte parallelt med krankdrevet og fartsretningen på sykkelen. Høyden er ofte merket med et klistremerke som sitter på giret, men det skal være 3-4mm mellom ytterste bøylen på giret og største drev framme.

Stoppeskruer

Framgiret har også stoppeskruer. Disse sitter som oftest oppe på giret, og må justeres hvis kjedet hopper av enten på yttersiden eller innersiden av krankdrevene.

  1. Sett sykkelen i det aller letteste giret og løsne wiren fra giret. Se på avstanden mellom innerste plate på framgiret og kjedet. Det skal være en liten lysåpning, men ikke stor glippe. Hvis åpningen er for liten, vil du høre at kjedet subber i giret. Skru på skruen merket L for å få rett avstand (skru skruen inn slik at avstanden mellom giret og kjedet blir mindre). Monter wiren igjen.
  2. Sett sykkelen i det aller tyngste giret. Her skal avstanden mellom kjedet og giret være den samme som punkt 1, men her er det avstanden mellom kjedet og ytterste plate som skal settes. Her er det samme regel som med det letteste, en liten lysåpning, men ikke mer enn det.

Mekaniske gir - Hvordan justere fram-og bakgir?

Stramming av wire

Når justeringsskruene er riktig justert er det klart for å stramme wire. Som oftest er problemet at den ikke girer opp på største drevet. Da er det wiren som er for slakk. Denne strammes på samme måte som på bakgiret, men her sitter justeringsskruen på hendelen på styret, eller som en egen skrue ett sted langs wiren. Skru skruen ut helt til den går opp på drevet den skal. Hvis problemet er at den ikke hopper ned må wiren slakes.

Dersom du har noen spørsmål angående hvordan mekaniske gir justeres legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet.

Kommentarer

kommentarer