Rammestørrelse – Hvordan velge riktig sykkelramme?
13. March 2018
Regnjakke – Produktomtale av “Birk Storm Regnjakke”
22. March 2018

Individualisering av trening – Nøkkelen til å bli bedre

Individualisering av trening

For å få maksimalt ut av treningen man gjennomfører, bør en tilpasse intensitet, varighet, og hyppighet etter det nivået som en selv er på og de forutsetningen man må forholde seg til i hverdagen (livssituasjon med blant annet jobb og familie, genetikk etc.). I treningslæren følger vi flere treningsprinsipper som hjelper oss med optimalisering av treningen. Et av treningsprinsippene, prinsippet om individuell og helhetlig stimulering, beskriver blant annet at vi bør individualisere treningen slik at den passer den enkelte. Individualisering av trening kan derfor være nøkkelen for å bli bedre.

Trivsel

Trivsel bør ligge til grunn for all fritidsaktivitet. Hva man trives med varierer fra person til person og kan også være annet enn det som på papiret er det beste for optimal fremgang. Det hjelper lite med hard intervalltrening om man ikke orker mer etter to treninger. Om du derfor ikke trives med treningen du gjør, vil kontinuiteten i treningen avta og fremgangen stoppe opp. Ta derfor en runde med deg selv og finn ut hva du liker best av aktivitet og intensitet.

Individualisering av trening - Nøkkelen for å bli bedre

Gjøre som proffene?

Selv om profesjonelle idrettsutøvere har god genetikk for å bli gode, ligger det også mye hardt og riktig arbeid bak fremgangen deres. De har gjort mange smarte valg med treningen sin som har ført de til det nivået de har nådd. Derfor blir de også sett opp til av mange som ønsker å gjøre det samme for å bli spreke. Utfordringen med dette er at du kopierer et program til en person som har helt andre forutsetninger enn deg selv til å tåle treningen. En toppidrettsutøver har også mest sannsynlig mye mindre å ta hensyn til utenom trening, noe som vil påvirke restitusjonen etter trening i stor grad.

De fleste forstår naturlig nok at man ikke bare kan kopiere treningen til en toppidrettsutøver på grunn av alle timene de legger ned på trening og at totalbelastningen derfor ville blitt alt for stor. Likevel trener flere etter de samme prinsippene som toppidrettsutøvere og trener dermed like mye prosentvis i de ulike intensitetssonene, bare med færre timer. Spørsmålet er da om dette er riktig for deg eller om du kunne gjort en annen prioritering av timene du legger ned på trening for å få mer ut av treningen din. De fleste mosjonister har lenger tid mellom hver treningsøkt enn en toppidrettsutøver og får dermed lenger restitusjonstid. Derfor kan også mange mosjonister tilbringe større prosentvis andel av treningen sin i høyere intensitetssoner enn en toppidrettsutøver. Vi ser derfor at individualisering av trening også her er avgjørende.

Individualisering av trening - Nøkkelen for å bli bedre

Bilde: BERGEN 2017, TOM GULBRANDSEN/TWINHOUSE

Familie og jobb

Jobb og familie påvirker treningen din og ettersom jobb- og familiesituasjon er forskjellig hos folk vil den også påvirke treningen ulikt. Om du for eksempel jobber skift eller mye nattarbeid vil dette forstyrre døgnrytmen og din hormonelle status som igjen vil påvirke evnen din til å tåle trening. En viktig justering vil være å justere treningen etter hvordan du jobber. Er du utslitt etter en dag på kontoret er det ikke nødvendigvis det lureste å fullføre den harde intervalløkten likevel. Den kan du flytte på til en annen dag. Om du jobber skift, er det antakelig ikke det lureste å planlegge hard økt dagen etter nattarbeid. Det samme gjelder om du har små barn i hus, som tar verdifull tid som for eksempel ellers kunne ha gått til søvn.

Hva slags type er du – ta tak i dine svakheter

Hva slags type utøver du er, styres en del av genetikk, men kan også forandres gjennom trening. Du kan styrke dine svakheter, samtidig som du tar vare på dine gode egenskaper. Er du treg i starten av en konkurranse, kan intervalltrening på høy intensitet hjelpe deg for å få opp kapasiteten til holde høyere tempo i starten. Om du ofte går tom i løpet av konkurranser, kan rolige lange turer eller en del lange intervaller og langturer på halvhard intensitet hjelpe (sammen med riktig kosthold). Sliter du på slettene kan både styrketrening og rett og slett trene intervall i flatt terreng få opp «trøkket». Om du sliter teknisk, så ta tak i det tekniske. Poenget er å jobbe med dine svakheter for å totalt sett bli bedre. Hva dine svakheter er, er forskjellig fra person til person og metodene for å styrke svakhetene dine avhenger av hva du bør forbedre. Derfor er det ikke sikkert at du totalt sett blir så god som du kan bli om du for eksempel trener sammen med en gruppe som hele tiden trener det samme fra gang til gang. Det er rett og slett ikke sikkert denne treningen er den beste for deg. Her ser vi derfor nok en gang at individualisering av trening også her viktig og avgjørende.

Samarbeid

Det er ikke alltid like lette å evaluere seg selv. Derfor kan det være fornuftig å få kompetente øyne utenfra til å se på dine egenskaper og hva du har gjort for å utvikle disse. Kanskje kan denne personen komme med verdifulle innspill du ikke ville komme på selv. Ved å samarbeide med andre får du utfordret vedtatte «sannheter» du har laget om deg selv. Det kan også være at du har gjort gode evalueringer og trent fornuftig hele tiden, men om man trener og belaster kroppen likt over tid vil du ikke lenger oppnå fremgang. Derfor kan en annen person introdusere andre metoder for å fremme samme egenskaper som du selv har fokusert på, som belaster kroppen noe annerledes og du kan dermed utvikle deg videre.

God trening!

Dersom du har noen spørsmål angående individualisering av trening send en mail til o.sollie@hotmail.com.

Kommentarer

kommentarer