Birken – Slik forbereder du deg
11. March 2018
Individualisering av trening – Nøkkelen til å bli bedre
18. March 2018

Rammestørrelse – Hvordan velge riktig sykkelramme?

Vi har de siste årene sett en rivende utvikling av sykler til spesialiserte formål og tilpasset geometri. Det er kanskje spesielt innen terrengsykler den største utviklingen har foregått de senere årene. Etter at 29 og 27,5 overtok markedet har utviklingen av nye rammer og geometriendringer for alvor kommet til sin rett. Dette setter nye krav til kompetanse fra faghandlere men også til brukerne som bør forstå oppgitte mål i geometritabellen for å være bevisst på hvilke betydning og egenskaper dette kan utgjøre ved valg av ramme.

I denne artikkelen vil jeg belyse noen grunnleggende begrep som er avgjørende for i første rekke å velge rett rammestørrelse.

Geometriens betydning

Sykkelens geometri inneholder viktige mål som bestemmer hvor godt den vil passe og opplevelsen ved bruk på vei eller terrenget i lav og høy fart. I tillegg kommer set-up med deler og materialvalg som er vel så viktig å være bevisst på.

På hjemmesiden til produsentene finnes tabeller og enkle program for å velge riktig rammestørrelse ut fra syklistens fysiske mål. Her det viktig å være klar over at det ikke automatisk betyr at øvrige oppgitte mål i geometritabellen passer syklistens forventninger.

Rammebeskrivelse

Produsentene klassifiserer rammestørrelsene forskjellig gitt ut fra sine mål. Seat tube height oppgis ofte med to mål med hver sin referanse som kan ha betydning for rammevalget. For eksempel kan 45cm fra en produsent være oppgitt til small og medium hos en annen produsent. For å finne fram til størrelsen som passer best må man vurdere flere mål samtidig. Det er tre mål som i hovedsak bestemmer hvor godt ramma passer og utgjør grunnprinsippet for å lykkes med riktig rammestørrelse.

  • Seat tube height
  • Top tube length
  • Stand over height

Rammestørrelse - Hvordan velge riktig sykkelramme? - Sykkelblogg.no   Rammestørrelse - Hvordan velge riktig sykkelramme? - Sykkelblogg.no

Typisk framstilling av geometri fra produsent som her vist fra Scott

I tabellen nedenfor finnes de omtalte målene som bestemmer rammestørrelsen. Denne tabellen viser typiske mål for rammen som beskriver rammestørrelsen for denne sykkeltypen, men inneholder også andre mål som bestemmer bruks og kjøreegenskaper.

Rammestørrelse - Hvordan velge riktig sykkelramme? - Sykkelblogg.no

Scott Spark RC 29 – 2016

Ut fra rammebeskrivelsen ser vi seat tube heigth måles på to forskjellige måter. C-T måles fra BB til topp av seterør, mens C-C måles fra BB til senter av overrør, som hver for seg betegner nominell størrelse på rammen, men med forskjellig referansepunkt. Top tube length måles horisontalt fra senter av head tube til senter av seat tube. Dette er den effektive lengden som benyttes for rammen. Så er det stand over height som måles fra seat tube C-T øvre punkt og ned til underlaget. Dette beskriver hvor overrøret befinner seg når man står over sykkelen.

Stack og reach

Dette er to viktige mål som uavhenging av produsentens oppgitte rammemål bestemmer hvilke rammestørrelse (S, M…) som passer for deg. Disse målene beskrives som stack og reach.

  • Stack måles vertikalt fra senter av krankhuset og opp til horisontallinjen trukket fra topp av styrerørert
  • Reach måles fra styrerøret og fram til kryssningspunktet med vertikallinjen fra krankhuset

Vet man målet på stack og reach for en gitt ramme som passer, kan man i prinsippet sammenlikne rammer fra forskjellige sykkelprodusenter uavhenging av hvordan rammen er målsatt for øvrig.

Rammestørrelse - Hvordan velge riktig sykkelramme? - Sykkelblogg.no   Rammestørrelse - Hvordan velge riktig sykkelramme? - Sykkelblogg.no

Samme mål for stack og reach kan ikke automatisk benyttes mellom sykler til forskjellige formål eller bruksområder, som racersykkel og fulldemper til stisykling.

Ved å sammenlikne syklene på bildet under kan man tydelig se hvordan stack bestemmer hvor race orientert ramma er laget. En terrengsykkel vil ha større stack enn en racersykkel som f.eks. brukes av en rytter for å få ned overkroppen og redusere luftmotstanden.

Tilsvarende gir reach en indikasjon på lengden av ramma. Racersykler dominerer ofte med lengre reach i forhold til terrengsykkler for å øke prestasjonen til tråkket ved hjelp av kraften som skapes gjennom armer og overkropp. Den utstrakte posisjonen reduserer luftmotstanden i kombinasjon med lavere frontlinje gitt av stack for optimal aerodynamikk.

Rammestørrelse - Hvordan velge riktig sykkelramme? - Sykkelblogg.no   Rammestørrelse - Hvordan velge riktig sykkelramme? - Sykkelblogg.no

Seterør – Seat tube

Ser vi bort fra aerodynamikk er stack og tilhørende seat tube lengde det målet som de fleste rammestørrelser går ut fra. For å få et effektivt pedaltråkk er kombinasjonen av lengden på seterøret og innstilt lengde på setepinnen avgjørende. Et langt seterør reduserer lengden på setepinnen som en ser på racersykler. For terrengsykler er det viktig å ha en viss klaring fra overrøret eller «stanga» og opp til skrittet for å unngå ubehag i gitte situasjoner. Det betyr at setepinnen må være lengre på terrengsykler enn racersykler, samtidig som det skal være plass nok til å senke setepinnen i bratte og teknisk nedkjøringer om heve/senke pinne benyttes. Som nevnt oppgis lengden på seterøret med to målanvisninger, der ett av målene for seat tube height som er oppgitt som C-C, center to toptube center angir hvor høyt stanga er plassert på seterøret målt fra BB – bottom bracket, eller rettere sagt krankhuset.

Vinkelen på seterøret er også viktig å ha et forhold til. Vinkelen for de fleste sykler er mellom 70 – 75 grader. Bratt vinkel flytter sete framover mot styret og krankhuset, som videre påvirker tyngdefordelingen og tråkkraften gjennom pedalene og riktig bruk av beinmusklene under tråkket. For bratt vinkel kan kompenseres ved å flytte sete bakover, men kun innenfor et begrenset område. Tilsvarende har for slak vinkel samme virkning.

Overrør – Top tube

Lengden på overrøret påvirker reach målt fra sete til styre. Som tidligere forklart vil et langt overrør strekke ut overkroppen og armer som gir en aggressiv og aerodynamisk posisjon. Dersom sete er plassert i riktig posisjon kan et langt overrør gi god effekt på pedalkraften gjennom trekkraften som overkropp og armer skaper med godt grep til styre. Med for kort overrør er det vanskelig å skape samme kraftoverføring fra styre og ned i beina. Ofte kommer smerter i korsryggen ganske raskt med høy belastning. Det blir vanskeligere å styre sykkelen samtidig som man kommer for langt fram og flytter tyngdepunktet over styre. Her kan lengden fram til styre reguleres ved å bytte stem. Likevel er det viktig å være klar over at det ikke alltid retter opp vektfordelingen og håndterbarheten. Det er derfor viktig å velge en ramme med tilpasset lengde på overrør.

 Stå over ramma – Standover

Det å kunne stå over sykkelen med «stanga» mellom bena er en posisjonen som er like viktig for både menn og damer. Hvor mye klaring som er nødvendig fra overrøret og opp til skrittet avhenger av sykkeltypen. Generelt, sier reglen at man skal kunne stå barfot over sykkelen å ha fra 3 til 6 cm avstand fra stanga opp til skrittet for å unngå ubehag. Dette er selvfølgelig individuelt og vil variere om det er en racersykkel eller terrengsykkel som skal tilpasses.

Så langt har vi sett på hvilke mål som direkte påvirker om ramma vil passe i forhold til benlengde, overkropp og armlengde for å oppnå riktig sittestilling, tyngdefordeling, tråkkeffekt og avstand fra stanga til skrittet.

Geometritabellen inneholder mange andre mål som har betydning for sykkelens kjøreegenskaper og bruksområder. Dette er mål som med relativt små marginer kan gi store utslag under sykling.

Dette kommer jeg nærmere inn på i neste artikkel om sykkelens geometri.

Kommentarer

kommentarer