Axtri Triatlon – Veien til seier – Slik vinner du triatlon
15. June 2017
Treningsprogram for syklister – Trening før sesongstart
22. June 2017

Elsykkel – Slik bør du vedlikeholde sykkelen din

Moderne sykler har blitt svært driftssikre de siste årene, men krever fortsatt både stell og vedlikehold for å fungere ideelt. Vedlikehold av en elsykkel skiller seg lite ut fra en alminnelig sykkel sett bort ifra de elektriske komponentene. Vask, smøring og polering inngår i vanlige vedlikeholdsrutiner av en elsykkel. I tillegg til de 3 førstnevnte vedlikeholdsområdene kommer batteriet, som også trenger jevnlig og korrekt behandling. Jo bedre du ivaretar batteriet, desto lengre levetid vil det ha.

Rengjøring av elsykkel

Det du trenger for grunnleggende og effektiv rengjøring er en vaskebøtte, tannbørste og en oppvaskbørste. Varmt vann med Zalo er anbefalt. Sterkere vaskemidler er ikke nødvendig.

Hold deg unna høytrykksspyling da de elektriske komponentene som motor, batteri og controller ikke bør utsettes for mye vann som kan skje ved direkte spyling eller nedsenkning i vann.

Slitedeler og bevegelige deler som wire, bremser, kjede og gir behøver jevnlig smøring. Dersom du har en elsykkel med kranmotor vil motorkraften virke direkte på kjedet, som resulterer i slitasje på både kjedet, drev og gir. Manglende vask og smøring av disse bidrar til økt slitasje og er derfor vesentlig for å holde elsykkelen i god stand. Smør derfor kjedet og kjedehjul med olje ca. 1 gang i måneden og gjerne oftere ved flittig bruk. Det er også lurt å sjekke lufttrykket i dekkene og dekkslitasje jevnlig for å forsikre seg om at alt er slik det bør være.

Elsykkel - Slik bør du vedlikeholde sykkelen din   Elsykkel - Slik bør du vedlikeholde sykkelen din

Bruk

Dersom du nettopp har gått til innkjøp av ny elsykkel anbefaler vi at du kort tid etter at sykkelen er tatt i bruk etterstrammer skruer og muttere til utstyr som skjermer, reflekser, lys, bagasjebrett og liknende for å konstatere at dette er festet tilstrekkelig.

Bremsene på en elsykkel bør alltid testes før sykkelen tas i bruk. Husk at elsykler som oftest er tyngre en vanlige sykler og krever dermed mer av bremsene. Det er også lurt å sjekke at elektronikken fungerer slik den skal. Bryteren på batteriboken brukes for å slå på sykkelens elsystem. Lås alltid fast batteriet når sykkelen er i bruk. Vær nøye med å slå av strømmen etter bruk.

Åpne aldri selv motoren, batterikassen eller controlleren da dette kan være både farlig og kan ha innvirkning på sykkelens reklamasjonsrett. Om du erfarer problemer med de elektriske komponentene, bør du kontakte fagfolk eller henvende deg der du kjøpte sykkelen.

Sykkelhjelm er alltid å anbefalt når du sykler.

Vedlikehold av batteriet

Batteriet på en elsykkel er et delikat element og alder og bruk påvirker batteriets levetid. Ta derfor godt vare på batteriet for å øke batteriets levetid.

Retningslinjer for behandling av batteriet kan variere etter merke og fabrikant. Nyere batterier har som oftest avansert BMS (Battery Management System) installert. Det anbefales å sjekke brukermanual og alderanvisning ved anskaffelse av ny elsykkel eller ved utskiftning av batteri. Litium-ionbatteriers levetid reduseres ved bruk og over tid, selv om sykkelen ikke er i bruk.

Korrekt behandling av batteriet​​

God ivaretaking og behandling av batteriet resulterer i lengre levetid. Se våre anbefalte tips lengre ned for å sikre at ditt batteri holder lengst mulig.

Lading:

 • Batteriet bør alltid lades under tørre og romtempererte forhold

Lagring om vinteren:

 • Batterier bør alltid oppbevares på et tørt sted. Anbefalt temperatur er mellom 0° og 20° hvor 4-5 grader er mest ideelt
 • Lagring av fulladede batterier anbefales ikke
 • Lagring av fullstendig utladede batterier kan være skadelig. Dette kan medføre redusert levetid og garantien kan frafalle
 • Ideell ladestatus for batterilagring over 14 dager er ca. 30-60%

Rengjøring og vedlikehold:

 • Rengjøring med direkte vannstråle (spyling) er ikke anbefalt og kan medføre ødeleggelse av de elektroniske komponentene
 • Koble alltid fra og fjern batteriet før rengjøring
 • Pluggklemmer bør rengjøres og smøres med gjeve mellomrom avhengig av bruk

Vinterbruk:

 • Ved vinterbruk (spesielt ved temperaturer lavere en 0° C) anbefales romtemperert lading og lagring av batteriet, før batteriet kobles til og sykkelen tas i bruk
 • Ved hyppig bruk i lave temperaturer er det anbefalt å bruke termisk beskyttelse (neoprentrek)

Oppbevaring:

 • Unngå temperaturer under -10° C og over +60° C

Transportering:

 • Før transport: Batteriet bør tas av og transporteres inne i bilen din

Batteristatus:

 • Forhandleren kan sjekke batteriets tilstand ved hjelp av en diagnostisk enhet og i visse tilfeller fortelle deg antall ladesykluser

Dersom du nettopp har anskaffet deg elsykkel ønsker vi deg lykke til med bruk av sykkelen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller tips oss i forbindelse med bruk eller vedlikehold av elsykkel.

Elsykkel - Slik bør du vedlikeholde sykkelen dinElsykkel - Slik bør du vedlikeholde sykkelen din

 

 

Kommentarer

kommentarer

Administrator
Administrator
Administrator av Sykkelblogg.no